Zarządzanie mieszkaniami w Krakowie

W Krakowie powstaje obecnie wiele nowych obiektów mieszkalnych, które docelowo mają być przeznaczone na wynajem. Inwestycje te są realizowane zarówno przez inwestorów prywatnych jak i publicznych takich jak chociażby władze miasta Krakowa. W przypadku inwestycji przez inwestora prywatnego wyznacza on osoby odpowiedzialne za czuwanie nad przebiegiem realizacji prac. Po wybudowaniu obiektu musi wyznaczyć on z kolei osoby, które w jego imieniu będą zarządzać danym obiektem.

Osoba zarządcy bardzo ważną postacią

zarządca wspólnoty mieszkaniowej krakówNie trzeba bowiem nikogo przekonywać, że w trakcie eksploatacji będą zdarzały się usterki i awarie, których usunięcie należy do inwestora. W jego imieniu czynności te z reguły wykonuje osoba upoważniona do takich prac. W przypadku instytucji publicznych oraz obiektów należących do miasta tego typu czynności wykonuje zarządca wspólnoty mieszkaniowej kraków, który jest wybierany w wyborach demokratycznych lub mianowany przez prezydenta miasta. Zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest zobligowany do utrzymania zarządzanych przez siebie obiektów w nienagannym stanie technicznym. Wszystkie zgłaszane przez lokatorów usterki oraz uwagi muszą być przez niego analizowane i na tej podstawie podejmowane decyzje o terminie oraz zakresie napraw. Często zdarza się, że zarządca wspólnoty mieszkaniowej czuwa nad poprawnym użytkowaniem kilku obiektów co w znacznej mierze wymaga umiejętności planowania oraz podzielności uwagi. Do jego zadań należy również planowanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej czy gazowej. W tym celu należy wynająć podwykonawców, którzy posiadają odpowiednie kompetencje w tym zakresie co w znacznej mierze ułatwia późniejsze prace formalne. Na terenie Krakowa funkcjonują zarówno starsze jak i nowsze obiekty należące do miasta.

Warto dodać, że w trakcie ich eksploatacji często dochodzi do nowelizacji obowiązujących przepisów chociażby w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem zarządcy jest również dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów w wyznaczonym terminie. Wszystkie te zadania są niezmiernie ważne i bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo osób zamieszkujących dany obiekt. Właśnie dlatego osoba zarządcy jest bardzo ważną postacią jeśli chodzi o komfort i bezpieczeństwo lokatorów. Podczas wyboru odpowiedniej osoby należy wziąć pod uwagę szereg czynników oraz cech charakteru, które musi spełniać i  posiadać idealny kandydat.