Tajniki tłumaczenia przysięgłego

Znajomość języków obcych jest bardzo istotna. Podejmując różne działania, choćby biznesowe, często spotykamy się z koniecznością porozumiewania się w obcym języku. Każdy powinien więc w stopniu choćby podstawowym znać przynajmniej jeden język różny od ojczystego. To bardzo pomaga w życiu. Jednakże nawet biegła znajomość języka nie będzie wystarczająca, gdy konieczne jest przetłumaczenie urzędowych dokumentów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

tłumaczenia przysięgłe wrocławDo tłumaczenia tego typu zagranicznych pism powołani są specjalni profesjonaliści – tłumacze przysięgli, którzy przekład niejako poświadczają swoim autorytetem. Gdy dany dokument przetłumaczy osoba posługująca się biegle określonym językiem, znająca nawet specjalistyczne słownictwo, lecz nie będąca tłumaczem przysięgłym – taki przekład pod względem merytorycznym nie powinien różnić się od tłumaczenia dokonanego przez profesjonalistę. Różnica tkwi w odpowiedzialności za dany tekst. Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną oraz prawną za swoje błędy, dlatego też pisma przeznaczone dla urzędów czy sądów muszą być dziełem takiej właśnie osoby. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, by amator przetłumaczył na przykład książkę czy instrukcję obsługi jakiegoś urządzenia. W największych miastach w Polsce, takich jak Wrocław, tłumaczy przysięgłych jest bardzo wielu, gdyż zapotrzebowanie na ich usługi jest znaczne. Tłumaczenia przysięgłe Wrocław to ponad dwustu pięćdziesięciu specjalistów! Ta liczba mówi sama za siebie, jak duże pole działania mają profesjonalni tłumacze. Czy łatwo jest zostać przedstawicielem tego zawodu? Wymagania nie wydają się zbyt wygórowane dla osób biegle znających języki obce.

Wystarczy znać język polski, być obywatelem polskim lub państwa które zawarło z Polską stosowne umowy, nie być karanym za przestępstwo umyślne, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, być absolwentem studiów wyższych oraz zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Polega on na sprawdzaniu umiejętności przekładu z języka polskiego na dany język obcy i odwrotnie, z języka obcego na język polski. Umiejętności te sprawdzane są zarówno w mowie, jak i piśmie.