Szkolenie dla firm pdrodukcyjnych z pierwszej pomocy

W województwie mazowieckim ruszył program szkoleń z pierwszej pomocy w zakładach przemysłowych. Każdy pracownik otrzymuje finansowane przez Unię Europejską szkolenie, które ma być wykorzystywane do ratowania życia, a także zdrowia w wyniku wypadku przy pracy. Każdy zakład miał dostosowane zajęcia do tego, jakie wypadki mogą się w nim zdarzyć. Fachowcy przyjrzeli się wykonywanym czynnościom i dzięki temu ustalili program nauczania.

Podstawy pierwszej pomocy w zakładach produkcyjnych

podstawowe szkolenia z pierwszej pomocy - mazowieckieDo podstaw pierwszej pomocy zaliczymy nie tylko rozpoznanie urazu, ale także czynności, które mają pomóc osobie potrzebującej. Organizując podstawowe szkolenia z pierwszej pomocy – mazowieckie ośrodki szkoleniowe zrobiły wizję lokalną, obserwując sprzęt używany do wykonywania danej pracy. Dużo pracowników otrzymało przeszkolenie z czynności, które trzeba wykonać po odcięciu lub zmiażdżeniu kończyny. Mimo iż wydaje się to być bardzo drastyczne, trzeba wiedzieć jak zareagować. Dużo poświęcono tematowi, jakim jest panika. Nie można jej odczuć, ponieważ nasze działania powinny być w pełni racjonalne i przemyślane. Pierwsza pomoc to także znajomość apteczki. Pracownicy musieli poznać rzeczy, które są dostępne w apteczce oraz sposób ich wykorzystywania. Czasami lepiej użyć bandaży, a czasami gazy jałowej. Osoby zatrudnione w każdym z zakładów miały szkolenie oraz egzamin z resuscytacji, która może być konieczna w każdym z nich. Warto pamiętać, że dojeżdżają oni do pracy swoimi samochodami, dlatego na drodze mogą spotkać różne sytuacje, w których ich wiedza uratuje komuś życie. Szkolenia odbywają się z poszczególnymi grupami pracowników lub całościowo, a zależy to od tego, jak dany zakład produkcyjny wybierze. Jeśli zamówień jest dużo, szkolenie jest przeprowadzane na małych grupkach. W dalszym ciągu każdy pracownik otrzymuje tą wiedzę.

Pracując fizycznie trzeba wiedzieć, jakie zagrożenia mogą nas spotkać i co z nimi robić. Odpowiedni poziom wiedzy pomoże w trudnych sytuacjach. Wielu szkoleniowców mówi o tym, aby nie pozwolić, by panika wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Nasze ruchy i polecenia, które wydajemy innym pracownikom powinny być szybkie i przemyślane jednocześnie. Pomagając innym sami stajemy się ratownikami, dlatego możemy wydawać polecenia nawet naszym przełożonym.