Konieczność zatrudnienia doradcy ADR

Posiadając firmę transportową, która na dodatek zajmuje się transportem materiałów niebezpiecznych, takich jak środki chemiczne, materiały wybuchowe, bądź łatwopalne i wiele innych, zauważyli zapewne, że muszą przy tym spełniać rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa. Te przepisy dbają oczywiście o to, żeby te środki nie wywierały negatywnego wpływu na środowisko, co mogłoby się zdarzyć, gdyby je w sposób niewłaściwy transportowano.

Profesjonalni doradcy ADR w każdej firmie

Przepisy prawa określają, że za właściwą obsługę kwestii bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych powinni być odpowiedzialni, odpowiednio przeszkoleni do tego celu ludzie. Stąd też wiele firm ma obowiązek zatrudniać na takie stanowiska tak zwanych doradców ADR lub korzystać z firm, które takie usługi oferują. Dobre i profesjonalne doradztwo adr pozwala firmie transportowej uniknąć wielu kłopotów. Transport materiałów niebezpiecznych jest trudny, a do tego przepisy są skomplikowane. Doradcy ADR są odpowiednio przeszkoleni do tego celu, a do tego potrafią także szkolić innych. Do zadań doradcy należy oczywiście czuwanie nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, dbanie o przestrzeganie właściwych procedur i posiadanie właściwego sprzętu. Nie da się tego oczywiście osiągnąć bez odpowiednio przeszkolonej załogi, która będzie takie procedury realizować. Dlatego właśnie jednym z zadań doradcy ADR jest przeszkolenie załogi w formie jednorazowych, ale także cyklicznych szkoleń. Na tych szkoleniach pracownicy poznają dokładnie procedury, a do tego także sprawdzana jest ich wiedza. Poza szkoleniami doradca jest odpowiedzialny za wdrażanie procedur w firmie, tak, aby transport materiałów niebezpiecznych był zgodny z przepisami, a do tego także bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i innych ludzi postronnych, którzy mają kontakt z tymi materiałami.

Katastrofa drogowa lub wypadek, w którym uczestniczą pojazdy przewożące środki niebezpieczne to dodatkowe zagrożenie. Stąd też konieczność dokładnego przestrzegania procedur, oznakowania pojazdów i właściwie przeszkolonej załodze. Bez tego niestety nie da się prowadzić biznesu. W przypadku naruszeń będą wyciągane groźne konsekwencje prawne, dlatego konieczne jest to, aby czuwała nad tym właściwa osoba.

Dodaj komentarz