Zasada działania kondensatorów

Kondensatorem nazywamy układ składający się z dwóch przewodników. Pomiędzy nimi znajduje się dielektryk, czyli materiał nie wykazujący właściwości przewodności prądu. Kolejne kondensatory można ze sobą łączyć. Ich połączenie może być szeregowe lub równoległe. Sposób ich połączenia będzie bezpośrednio wpływał na ich pojemność zastępczą, która charakteryzuje ilość ładunku jaką może zgromadzić dany kondensator.

Jak działają baterie kondensatorów?

bateria kondensatorówWiele kondensatorów dodatkowo wyposażanych jest w baterie. Jeszcze do niedawna rozwiązania tego typu stosowane były w urządzeniach działających głównie w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Baterie kondensatorów służą przede wszystkim w celu kompensacji mocy biernej. W zasadzie każde urządzenie elektryczne, które ma styczność z napięciem przemiennym może dodatkowo wytwarzać energię bierną. Jej główne zastosowanie wiąże się z tworzeniem niezbędnego pola indukcyjnego do działania kondensatorów. Każda bateria kondensatorów składa się z kilku podstawowych elementów. Przede wszystkim posiada specjalną metalową obudowę. Może również posiadać regulator mocy biernej. Uwzględniając podział baterii ze względu na obecność dławików filtracyjnych lub chroniących baterię można wyróżnić baterie bez dławików, które znajdują zastosowanie w obiektach, w których występują silniki z bezpośrednim zasilaniem oraz z dławikami, które stosowane są w mniejszych zakładach produkcyjnych.

Praca baterii kondensatorów może odbywać się w skrajnie różnych warunkach. Charakteryzują się one wysoką odpornością na działanie niskiej i wysokiej temperatury. Dodatkowo odpowiednio przygotowane mogą również znajdować się w hali przemysłowej oraz na zewnątrz budynku. Baterie kondensatorów raczej nie znajdą zastosowania w gospodarstwach domowych.