Zakres usług pomiarów elektrycznych

Podczas eksploatacji budynków zachodzi konieczność cyklicznego sprawdzenia stanu instalacji, które są wykorzystywane na co dzień. Dotyczy to w szczególności obiektów przemysłowych zlokalizowanych na terenie małopolski. W regionie tym zlokalizowanych jest wiele fabryk, które zatrudniają duże grupy osób. W związku z tym wszelkie narzędzia czy maszyny wykorzystywane do pracy muszą być w idealnym stanie technicznym co zapobiega jakimkolwiek wypadkom przy pracy.

Sprawdzenie instalacji na terenie Małopolski

pomiary elektryczne małopolskaDotyczy to również instalacji do których są przyłączane maszyny. Oprócz tego po modernizacji parku maszynowego zachodzi wręcz konieczność wykonania takiej usługi jak pomiary elektryczne małopolska. Jest to spowodowane tym, że wszelkie zabezpieczenia w szafie rozdzielczej są dobrane pod konkretną maszynę oraz jej charakterystykę. Po wymianie urządzenia na inne należy również dokonać korekty zabezpieczeń oraz obwodów. W ramach usługi pomiarów mogą być realizowane: ocena stanu technicznego instalacji, badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar rezystancji izolacji, badanie wyłączników różnicowoprądowych, pomiary ciągłości przewodów, badanie izolacji instalacji odgromowych, badanie rezystancji uziemień, pomiar prądu upływu oraz wiele wiele innych. Jak widać zakres oferowanych usług jest bardzo szeroki.

Zlecając całe spektrum badań ryzyko wystąpienia zjawisk niepożądanych jest ograniczane praktycznie do zera. Dzięki temu zachowany jest najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa związany z użytkowaniem urządzeń elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznej. Sprawna instalacja pozwala również na bardziej wydajną pracę co przekłada się na rachunki związane z ilością pobranej energii. Jak widać regularne przeglądy instalacji przynoszą same korzyści, które co najważniejsze są w prosty sposób mierzalne.