Roszczenia po wypadku drogowym

 

Co roku na polskich drogach dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków drogowych. Posiadając polisę OC możemy dochodzić swoich praw do odszkodowania. Należy zaznajomić się z tym komu takie prawa przysługują i jaki jest czas dochodzenia swoich roszczeń.

Dochodzenie roszczeń po wypadku komunikacyjnym

roszczenia odszkodowawcze po wypadku drogowymPosiadanie polisy OC jest obowiązkiem dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Możemy także wykupić ubezpieczenia dodatkowe takie jak AC oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Są one niezbędne, gdy chcemy dochodzić o roszczenia odszkodowawcze po wypadku drogowym.  Musimy jednak pamiętać, iż ważną rolę w całym procesie odgrywa czas. Zwykle jest to okres 3 lat od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie lub 20 lat, gdy sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem. Inaczej rzecz ma się do tego, gdy w wypadku zostanie poszkodowana osoba małoletnia. Świadczenia odszkodowawcze przysługują zarówno kierowcy, który nie był sprawcą jak i pasażerom, także tym znajdującym się w pojeździe sprawcy. Wszystkie osoby poszkodowanie mogą starać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o odszkodowanie. Mogą również starać się o rentę z trzech różnych tytułów Bliscy w przypadku śmierci poszkodowanego mogą otrzymać jednorazowo wypłacane zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, stosowne odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu a także rentę odszkodowawczą.

Jak widać posiadając ubezpieczenia, roszczenia odszkodowawcze po wypadku drogowym są możliwe do wyegzekwowania. Kiedy dojdzie do wypadku drogowego z naszym udziałem mamy prawo do odszkodowań, a co za tym idzie nie jesteśmy pozbawieni środków, które często pomagają w leczeniu i dochodzeniu do zdrowia po takich zdarzeniach. Kiedy zaś w wyniku wypadku stracimy kogoś bliskiego nie zostajemy beż środków do życia.